Lauran Peuhkurin sivusto

Lauran teesit Lappeenrannalle #53

Millainen kaupunginvaltuutettu olisin?

Kuntapäättäjänä haluan perehtyä asioihin ja pohtia huolella parhaita ratkaisuja. Taloudellisten näkökulmien lisäksi on tärkeää miettiä myös ekologisia ja sosiaalisia puolia. Monet ratkaisut vaikuttavat tavallisten kuntalaisten arkeen, esimerkiksi ajankäyttöön. Valinnat eivät ole aina helppoja. Virkamiesten tehtävä on tuottaa puolueetonta tietoa päätöksenteon pohjaksi. Arvovalintojen tekeminen kuuluu vaaleilla valituille luottamushenkilöille.

Periaatteessa vaalilupauksia tärkeämpää on mielestäni sitoutua luottamustehtävään ja pyrkiä ratkaisemaan asioita parhaan ymmärryksensä mukaan. Kuntapolitiikassa taito ilmaista asiansa selkeästi ja napakasti, sekä kyky tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen ovat myös tärkeitä ominaisuuksia. Osaaminen mitä olen saanut työelämässä ja elämässä muutenkin tulee käyttöön myös luottamustehtävissä. Näistä voit lukea lisää nettisivun osasta ”Kuka kirjoittelee?”. Muutama asia on juuri nyt sydämellä ja niistä tässä alla ajatuksiani.

Paras kaupunki perheille

Lappeenranta on hyvä kaupunki nuorille perheille elää, asua ja kasvattaa lapsia. Uskon, että kaupungilla on jo nyt hyödyntämätöntä potentiaalia tarjota parempaa elämänlaatua esimerkiksi ruuhkasuomesta muuttaville. Edellytyksenä on avoimuus uusia tulijoita kohtaan, sekä perheitä koskettavista palveluista huolehtiminen ja vahva, työpaikkojen luomisen edellytyksiä parantava elinkeinopolitiikka. Laajat ja tasokkaat harrastusmahdollisuudet ovat osa tätä kokonaisuutta. Tavoitteena tulee olla – ei enemmän eikä vähemmän – kuin olla Suomen paras kaupunki perheille!

Lähimetsät ja rannat säilytettävä asukkaille

Harkittu täydennysrakentaminen on hyvä asia. Haluan kuitenkin säilyttää lähimetsät asukkaiden virkistys- ja levähdyspaikkoina. Niissä tapahtuvan metsänkäsittelyn pitää myös olla kevyttä, jotta luonnonmukainen tunne säilyy eheänä ja kunnioitetaan metsän eläimistöä. Metsillä on tutkitusti terveyshyötyjä – jo lyhytkin oleskelu metsässä laskee verenpainetta ja tuottaa elinvoimaisuuden tunnetta. Luonnonläheisyys ja Saimaa ovat kaupunkimme ykkösvaltteja. Pidetään niistä huolta.

Digitaalisilla palveluilla tehokkuutta ja osallisuutta

Tänä päivänä tiedon tuottaminen ja käsitteleminen ovat jokaisen ulottuvilla mobiililaitteiden yleistymisen takia. Kaupungissa on päätetty ottaa käyttöön mm. joukkoliikenteen mobiililippu, joka on hyvä vaihtoehto satunnaiselle bussin käyttäjälle. Sosiaalisen median sovellukset ovat luoneet mahdollisuuden reaaliaikaisen yhteyden syntymiseen tavallisen kansalaisen ja päättäjien tai vaikkapa median välille. Kaupungin tulee aktiivisesti hyödyntää kuntalaisia tiedon tuottajina sekä viestiä aktiivisesti ja henkilökohtaisesti. Tämä lisää myös kuntalaisten ymmärrystä siitä, että palveluita tuotetaan heitä kuunnellen.  Uusien teknologioiden aktiivisen hyödyntämisen kautta voidaan saada tehoja kuntakoneeseen.

Tyysterniemen kärjessä lenkkeilemässä keväisellä metsäpolulla

Comments are closed.