Lauran Peuhkurin sivusto

KD Tidningen frågade viceordförandekandidater – så här svarade Laura

| 0 comments

Fråga 1) Hur kommer du att påverka att KD blir ett 10% parti inom de närmaste fyra åren?

Jag vill kämpa fältorganisationen – vi skall själv vara motiverade för att få nya människor att delta i vår verksamhet. Organisationens verksamhet skall analyseras genom målsättningar. Hurdan organisation ger oss bästa förutsättningar för tillväxt? Här bör vi ha öppen diskussion och vara beredda att utveckla alla partiets delar. Det är viktigt att säkra att partiets lokalavdelningar har både redskap och möjligheter att hålla fast vid nya medlemmar. Tillväxt av understöd kommer att medföra nya aktiver, men nya aktiver kan också medföra nytt understöd.

Vi måste uppnå en krets av glädje och positivt tankesätt. Jag vill förstärka partiets diskussionskultur och utmana vårt folk att ha tålamod mot de som tänker annorlunda. Det behöver vi för att växa på ett hållbart sätt.

Fråga 2) Är du mera en visionär eller en praktisk aktör? Argumentera kort.

Om jag måste välja bara en, är jag nog en visionär. I föreningsarbetet har jag haft bästa erfarenheter när jag fått jobba tillsammans med en mera praktiskt orienterad partner. Under mitt jobb som konsult, företagsexpert och projektledare har jag nog förstås jobbat med så väl planering som med att förverkliga idéer. Jag vill se KD bli ett alternativparti som tas med allvar. Vi måste ta vår plats som ett parti som förnyar det finska samhället och också den politiska verksamhetskulturen.

Fråga 3) Vad är det värdefullaste i Kristdemokraterna?

Det vi inte kan ge upp är vår ideologi. Kristdemokratin är en skild politisk ideologi som uppskattar individens frihet och ansvarighet, värdet av närsamfunden t.ex. familjen, och en ekonomiskt hållbar och mänsklig förvaltning av naturen. I värdegrunden anser jag människouppfattningen som det viktigaste. Människovärde kan inte räknas i pengar. Det kristna sättet att se en människa är realistisk. Människan har alltid friheten att välja det goda, men gör inte alltid så. I denna operfekta värld är det viktigt för en ansvarig politik att försäkra att samhället funktionerar även om människorna ibland är svaga att göra goda beslut.

Fråga 4) Vad anser du att vara centralt i viceordförandens jobb? Till vilka uppgifter har du mest fördelar?

Viceordföranden skall stöda partiledningen med att tillverkliga partiets mission. Ett gott samarbete mellan alla partiets delar och aktiver på fältet är viktigt. Under pågående perioden hade alla viceordföranden sina ansvarsområd som var en kombination av partiets intressen och våra personliga kunskaper.
Jag anser att partiordförandenas uppgifter bör ses först som en helhet: Vad behöver partiet mest just nu? De kommande två år är viktiga för att förbereda partiet för det kommande riksdagsvalet. Under perioden är partiet i opposition och det är möjligt att lyfta profil med skarpa politiska öppningar som utmanar regeringen, men bjuder på realistiska alternativ. Jag tänker att tillsvidare har riktningen varit rätt. Nu krävs just det mod som användes som slogan vid riksdagsvalet. Partiledningen skall ha en konsistent uppfattning av strategiska huvudlinjer.

Det är bra att viceordföranden, så långt som möjligt, deltar vid riksdagsgruppets verksamhet. Vid det har jag varit aktiv i under min viceordförandeperiod. Riksdagsgruppen och partiet har olika resurseringar och delvis en skild verksamhetsroll. Politiken är ändå inte ett individsport, vi skulle inte ha en ända riksdagsledamot utan partiföreringsfältets jobb. Fältet skall ha en stark representation vid partiledningen. Så bygger vi också ett starkt stöd och samarbete mellan riksdagsledamöter och fältet.

Jag har tillbringat relativt mycket tid med specialorganisationer strax efter att blivit vald som viceordförande. KD Unga, KD Kvinnor och KD Svenska har alla sina starkheter och kunskaper som partifolket inte vet tillräckligt mycket om. Vi skall fördjupa samarbetet mellan partiorganisationen och specialorganisationer. Det har tagits första lovande steg mot det i några kretsorganisationer. Utan att satsa på de unga, har vi ingen framtid som organisation. Vi måste få unga att ställa upp som kandidater vid kommunalvalet och vid eventuell framgång fortsättningsvis nå ansvarliga positioner i kommunalpolitiken.

Min starka sida som viceordförande är att jag har förpliktat mig till partiet och dess målsättningar. Jag är en kristdemokrat eftersom kristdemokratin är den närmaste och naturligaste ideologin för mig. En hållbar värdegrund är en stadig utgångspunkt för ansvarig beslutsättning.

Vastaa