Lauran Peuhkurin sivusto

KD-lehti kysyi varapuheenjohtajaehdokkailta – näin Laura vastasi

| 0 comments

Kysymys 1) Miten omalta osaltasi pyrit vaikuttamaan, että KD:stä tulisi 10 % puolue seuraavan neljän vuoden aikana?

Haluan innostaa kenttää – meidän pitää olla itse innostuneita, että saadaan uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Järjestön toimintaa on tarkasteltava tavoitteiden kautta. Millaisella organisaatiolla pääsemme parhaiten kasvu-uralle? Tässä on otettava avoimen keskustelun ja kehittämisen kohteeksi kaikki puolueemme toiminnan osa-alueet. On tärkeää varmistaa, että osastoilla on käytännöt ja välineet sitouttaa uudet tulijat. Kannatuksen kasvu tulee tuomaan puolueelle myös uusia jäseniä ja päinvastoin eli uudet jäsenet tuovat lisäkannatusta.

Meidän on päästävä ilon ja rohkeuden positiivisuuden kehään. Haluan vahvistaa puolueen sisäistä keskustelukulttuuria ja erilaisuuden hyväksymistä. Tätä tarvitaan, jotta voimme kasvaa kestävällä tavalla.

Kysymys 2) Oletko enemmän visionääri vai käytännön toimija? Lyhyt perustelu.

Jos pitää valita vain toinen, olen enemmän visionääri. Järjestötyöstä paras kokemukseni on ollut tilanteista, jossa olen toiminut työparina ns. tekijäihmisen kanssa. Viidentoista vuoden työurani aikana olen asiantuntijatehtävissä tottakai joutunut tekemään sekä suunnittelua että toteutusta. Minulla on näky KD:sta vakavasti varteenotettavana vaihtoehtopuolueena. Meidän on otettava oma paikkamme suomalaisen yhteiskunnan ja poliittisen toiminnan uudistamisessa.

Kysymys 3) Mitä näet luovuttamattomana Kristillisdemokratiassa?

Luovuttamatonta on aateperusta. Kristillisdemokratia on itsenäinen poliittinen aate, joka korostaa vapautta ja vastuuta, lähiyhteisöjen merkitystä, sekä inhimillistä ja luonnon kantokyvyn huomioivaa vastuullista taloudenpitoa. Arvopohjasta keskeisin vaikuttava tekijä on mielestäni ihmiskäsitys. Ihmisarvoa ei mitata rahalla. Kristillinen ihmiskäsitys on myös realistinen. Ihmisellä on vapaus valita hyvä, mutta ei aina toimi niin. Tässä epätäydellisessä maailmassa vastuullisen politiikan tärkeänä tavoitteena on varmistaa yhteiskunnan toimivuus ihmisten heikkouksista huolimatta.

Kysymys 4) Mitä mielestäsi kuuluu puolueen varapuheenjohtajien ydintehtäviin? Missä tehtävissä sinulla on eniten vahvuuksia?

Varapuheenjohtajien ydintehtäviin kuuluu tukea puoluejohtoa yhteisen tehtävän toteuttamisessa. Hyvä yhteistyö kaikkien puolue-elinten sekä kentäntoimijoiden kanssa on tärkeää. Kuluneella kaudella meillä oli kullakin yhdessä sovitut vastuualueet, jotka muotoutuivat sekä puolueen tarpeiden että varapuheenjohtajien kiinnostusten pohjalta.

Mielestäni puheenjohtajiston tehtävät tulee katsoa ensin kokonaisuutena: Mitä puolue juuri nyt kipeimmin tarvitsee? Sen jälkeen jakaa nämä tehtävät valittavan puoluejohdon kesken. Tulevat kaksi vuotta ovat tärkeät puolueen saattamiseksi iskukuntoon seuraaviin eduskuntavaaleihin. Kauden aikana puolue on oppositiossa ja profiilin nosto on mahdollinen terävillä avauksilla, jotka sopivat haastavat hallitusta, mutta tarjoavat realistisia vaihtoehtoja. Mielestäni alkukauden avaukset ovat olleet oikeansuuntaisia. Nyt tarvitaan sitä rohkeutta, jonka merkeissä kampanjoitiin eduskuntavaaleissa. Puoluejohdolla on oltava yhteinen näkemys strategisista linjoista.

Näen hyväksi, että varapuheenjohtajat osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan myös eduskuntaryhmän toimintaan. Tässä olen ollut kaudellani aktiivinen. Eduskuntaryhmällä ja puolueella on eri resurssointi ja osin myös työkenttä. Politiikka ei kuitenkaan ole yksilölaji, meillä ei olisi yhtään kansanedustajaa ilman järjestökentän työtä. Kentällä tulee olla vahva edustus puheenjohtajistossa. Tällä saadaan myös vahva tuki ja yhteistyö kansanedustajiemme ja kentän välille.

Olen viettänyt suhteellisen paljon aikaa erityisjärjestöjen kanssa heti valintaani seuraavina kuukausina. Nuorilla, naisilla ja ruotsinkielisellä järjestöllä on kaikilla omat vahvuutensa ja osaamisensa, jotka tulee saattaa paremmin puolueväen tietoon. Yhteistyötä pitää syventää nykyisestä. Joissakin piireissä tähän suuntaan on jo edettykin. Ilman panostusta nuoriin, meillä ei ole liikkeenä tulevaisuutta. Nuoria pitää saada kuntavaaleihin ehdokkaaksi ja jos menestystä tulee myös vastuun paikoille.

Vahvuuteni varapuheenjohtajana on sitoutuneisuus puolueeseen ja sen tavoitteisiin. Olen kristillisdemokraatti, koska kristillisdemokratia on aatteena läheisin ja luontevin. Kestävä arvopohja antaa tukevan perustan vastuulliselle päätöksenteolle.

Vastaa