Lauran Peuhkurin sivusto

Hallituksen linjaukset hyvinvointiriski pitkäaikaissairaille

| 0 comments

Hallitus suunnittelee merkittäviä 150 miljoonan euron säästöjä lääkekorvauksiin, mutta leikkausten toteutustapa on vielä auki. Työelämästä syrjäytyneet sairaat ja senioriväestö ovat valmiiksi haavoittuvassa asemassa. Välttämättömien lääkekustannusten nousu aiheuttaa selkeän riskin, että useat potilaat jättävät lääkkeet ottamatta. Täten sairaus etenee ja potilaan vointi huonee, jolloin tilanteen hoito maksaa jatkossa huomattavasti enemmän.

Myös ruokavaliokorvaus poistetaan, vaikka esim. keliakiaa sairastavien on syötävä kalliita kotimaisia viljoja korvaavia tuotteita pysyäkseen toimintakuntoisina. Keliakiaan ei ole lääkettä, vaan ainoastaan ruokavaliohoito.

Samaan aikaan kun trendinä on erikoissairaanhoidon palveluiden yhä suurempi keskittäminen, hallitus leikkaa lisäksi taksi-matkakorvauksia sekä pienentää joukkoliikennetukea. Tämä koskee kipeimmin mm. haja-asutusalueilla yksin asuvia vanhuksia, joilla ei ole saatavissa kyytiä terveydenhuoltoon naapureilta tai sukulaisilta.

Hallitus ilmaisee haluavansa tukea työntekoa ja myös osatyökykyisten työelämään osallistumista, mutta samalla heikentää panostusta työkyvyn ylläpitämiseen perumalla AURA-uudistuksen. Peruttavan uudistuksen tavoitteena oli tukea työssäkäyvien kuntoutuksen räätälöintiä yksilökohtaisesti ja yksilön oman työn erityistarpeet huomioivasti, sekä tiivistää työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyötä kuntoutusprosessissa. Hallituksen ohjelmaan sisältyy myös työssäkäyville sairausloman omavastuiden tiukentaminen.

Tällä hetkellä Suomen terveydenhoitojärjestelmä ja Kelan tukijärjestelmä mahdollistavat sen, että moni pitkäaikaissairas kykenee osallistumaan työelämään täysiaikaisesti. Sairauksien ehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon panostamalla voidaan parantaa sekä inhimillistä hyvinvointia että luoda pitkällä tähtäimellä edellytyksiä paremmalle talouden tilalle.

Vastaa