Lauran Peuhkurin sivusto

Eduskuntaryhmän vierailu ja energiakysymys

Energia on noussut jälleen viime aikoina keskusteluun säiden, kuten kesämyrskyn, aiheuttamien sähkönjakelun ongelmien takia. Nyky-yhteiskunta on hyvin riippuvainen häiriöttömästä energian – erityisesti sähkön – tuotannosta ja jakelusta. Energiaverkkoja ja tuotantomuotoja kehittämällä voidaan vastata moniin haasteisiin, kuten vähentää energiantuotannon aiheuttamia päästöjä ja lisätä huoltovarmuutta. Kasvihuonekaasupäästöistä valtaosa johtuu energiantuotannosta ja tämä on siksi ilmastonmuutoksen hillinnän avainkysymys.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kävi 1.-2.9.2016 Kaakkois-Suomessa pidetyn kesäkokouksensa yhteydessä tutustumassa Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatutkimukseen. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tehdään Suomen johtavaa tutkimusta nykyisistä ja tulevaisuuden energiajärjestelmistä. Täällä kehitetään myös kansainvälisesti kiinnostavia uusia menetelmiä ja laitteistoja. Rohkea profiloituminen on kirkastanut imagoa kansainvälisesti. Lähiyliopistosta saa olla ylpeä! Politiittisessa päätöksenteossa on syytä ennakoida käytännön tasolla teknologian tuomat uudet mahdollisuudet mm. varautua sähköautojen laajamittaiseen käyttöönottoon lähitulevaisuudessa.

Sari Tanus ja Laura Peuhkuri

Kansanedustaja Sari Tanuksen kanssa LUT:n aurinkokatosten luona. Kuva Jukka Salmi.

Myös energiakysymyksen yhteiskunnallisiin puoliin tulee kiinnittää huomiota. Puolueessa toimii myös energia- ja ympäristöpolitiikan teemaryhmä, joka pyrkii tuomaan poliittisen päätöksenteon tueksi uusia näkökulmia. Toimin tuon ryhmän puheenjohtajana. Uuden teknologian ja uusien järjestelmien kehittäminen voi tuoda Suomelle merkittävää vientituloa tulevaisuudessa, koska hyville ratkaisuille on globaalit markkinat.

Comments are closed.