Lauran Peuhkurin sivusto

Biokaasuvisioita maaseudulle

Tänään olin onnekas kun sain mieheni kuskiksi matkalle Jyväskylään, jossa kokoonnuimme teemaryhmän kanssa käsittelemään energia- ja ympäristöasioita. Tapaamiseemme saapui suoraan Kone Agria – messuilta vierailevaksi asiantuntijaksi alansa pioneeri Erkki Kalmari, jonka yritys Metener Oy kehittää ja kaupallistaa hajautetun kokoluokan biokaasuratkaisuja. Erkillä on visio siitä kuinka ”hömppäheinää” eli esimerkiksi suojavyöhykenurmea voidaan hyödyntää maatilan energia- ja ravinneomavaraisuuden kehittämiseksi. Samalla voidaan myös tuottaa energiaa lähialueelle.

Tämän vision toteuttaminen edellyttää muutoksia nykyisessä lainsäädännössä. Miksi maatilataloudessa ei voisi investoinnillaan tuottaa hyvää myös muille ja saada siitä itselleen lisätuloa muun liiketoiminnan tavoin? Energialiiketoiminta tekisi hyvää myös Suomen kauppataseelle kun fossiilisten polttoaineiden ja lannoitteiden tuontia voitaisiin vähentää. Biokaasutraktorikin on jo olemassa, joten korjuukin voidaan tehdä vähemmin päästöin. Maatilat tunnetusti painivat kannattavuusongelmien kanssa. Ottakaa päättäjät tästä koppi!

Energiapolitiikka on kokonaisuudessaan vaikea pala. Alan suurilla yrityksillä on jokaisella omat intressit ja lobbausvoimaa. Ajattelen silti, että tulevaisuudessa energiajärjestelmä ei tule olemaan vain hajautettu vaan edelleen myös keskitetty. Kaikki mahdolliset uusiutuvat ja kestävät ratkaisut tarvitaan mukaan osaksi kokonaisuutta. Paikalliselle, hajautetulle ja energiaomavaraisuutta kasvattavalle pitää antaa mahdollisuus siten, ettei tällaista toimintaa lopeteta ainakaan huonon lainsäädännön toimesta.

Comments are closed.