Lauran Peuhkurin sivusto

Ajankohtaista – YK:n juhlapäivän mietteitä

| 0 comments

Tasan 70 vuotta sitten 24.10.1945 perustettiin San Franciscossa YK-järjestö edistämään kansainvälistä rauhaa, turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksia. Takana oli toisen maailmansodan hävitys ja YK perustettiin korvaamaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen toiminut Kansainliitto. Perustajajäsenet olivat toisen maailmansodan voittajamaita. Myöhemmin jäseniksi tuli muitakin. Suomi haki jäsenyyttä jo 1947, mutta poliittisist syistä hyväksyttiin jäseneksi vasta 1955. Kolmatta maailmansotaa ei ole tullut: YK:n ansiosta vai siitä huolimatta…?

Sain vuosi sitten mahdollisuuden osallistua kristillisdemokraattien edustajana Ulkoministeriön vuosittain järjestämälle ns. polegaattimatkalle. Mukana oli edustus kustakin Suomen eduskuntapuolueesta, sekä kansalaisjärjestöjen edustaja.

Vuoden 2014 polegaattimatkalaisia YK:n päämajan edustalla

Vuoden 2014 polegaattimatkalaisia YK:n päämajan edustalla

Viikon matkaohjelma oli hyvin tiivis – vietimme kolme päivää New Yorkissa ja kolme päivää Washington D.C.:ssä. Paitsi YK:hon tutustuimme myös Suomen kaupalliseen edustustoon, Columbian yliopistoon sekä YK:ta lähellä oleviin ajatushautomoihin. Washingtonissa kohteina oli Suomen suurlähetystö, State Capitol ja USA:n poliittinen järjestelmä, tapasimme mm. senaattoreiden avustajia, sekä tutkijoita. Vierailimme myös kansainvälisessä valuuttarahastossa, IMF ja maailmanpankissa. Tässä keskityn kuitenkin YK-asiaan, joka nyt on päivän ajankohtainen aihe.

Viime aikoina on paljon puhuttu Suomi-kuvasta ulkomailla, kehitysyhteistyövarojen leikkauksista ja kansainvälisen yhteistyön merkityksestä. YK-instituutio on ainoa foorumi, jossa lähes kaikki maailman valtiot pääsevät ns. samaan pöytään keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja ongelmista. Työ YK-päämajassa on paljolti kokouksia ja neuvotteluja, erilaisten intressien yhteensovittamista. Järjestön pääelimiä ovat yleiskokous, turvallisuusneuvosto, talous- ja sosiaalineuvosto, huoltohallintoneuvosto, kansainvälinen tuomioistuin ja sihteeristö. Nykyinen järjestön kahdeksas pääsihteeri Ban Ki-Moon on toiminut tehtävässä vuodesta 2006. Hänen alaisuudessaan työskentelee noin 14 000 asiantuntijaa. Ki-Moon on kaudellaan tehnyt useita aloitteita järjestön toiminnan uudistamiseksi vastaamaan nykyisen maailmantilanteen haasteita.

Kuunteluoppilaana turvallisuusneuvoston istunnossa 21.10.2014

Kuunteluoppilaana turvallisuusneuvoston istunnossa 21.10.2014

Suomella on lähellä YK:n päämajaa oma pysyvä edustusto, jota johtaa Suomen YK-suurlähettiläs. Tällä hetkellä virkaa hoitaa Kai Sauer. Virkamiehet hoitavat asioita pitkälti itsenäisesti, mutta poliittisesti haasteellisimpiin kysymyksiin haetaan Suomesta poliitista ohjausta. Suomalainen osaaminen ja maine mm. rauhanvälitystyössä on tunnustettua. Useita suomalaisia diplomaatteja toimii korkeissa viroissa myös YK:ssa. Viimeisin aivan hiljattainen nimitys on Laura Londenin valinta apulaispääsihteeriksi.

Tänä päivänä monet kiperät ongelmat ovat kansainvälisiä ja luonteeltaan valtioiden rajat ylittäviä. Kansainvälinen terrorismi, pakolaisuus, nälänhätä, luonnonkatastrofit ja erilaiset ympäristöongelmat muutamia esimerkkejä. Näiden torjumiseksi on tärkeä tehdä tiivistä kansainvälistä yhteistyötä. YK:n omien toimien ohella lukuisat YK:n alaiset järjestöt tekevät paljon ruohonjuuritason työtä kautta maailman. Eräs tällainen on UN Women (YK:n naisjärjestö), joka toimii sukupuolten yhtäläisten mahdollisuuksien hyväksi. Toiminnan painopisteitä ovat mm. johtajuus, taloudelliset mahdollisuudet, naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy, naisten rooli rauhantyössä konfliktialueilla, sekä naisten tarpeet huomioiva julkinen talous eri maissa. Monelle tuttu on myös YK:n lastenjärjestö UNICEF tai YK:n ympäristöohjelma UNEP.

Palanen Berliinin muuria YK-alueen rauhan puistossa, New York

Palanen Berliinin muuria YK-alueen rauhan puistossa, New York

Nyt jos koskaan tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä – onnea YK!
If ever, today we need international cooperation – happy birthday UN!

 


 

Vastaa